Go to top icon
ENG
ძიება:
ახალი ამბები
ანონსები
  მულტიმედია ცენტრი კარიერული განვითარების სამსახური კურსდამთავრებულები ბიბლიოთეკა

  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში უწყვეტი განათლების სამსახური 2010 წლიდან ფუნქციონირებს. უწყვეტი განათლების სამსახურს წვლილი შეაქვს თანამედროვე მსოფლიო გამოწვევების გადასაჭრელად, კერძოდ, „მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის“ პრინციპების განხორციელებაში. ამდენად, საზოგადოების ფართო ფენების, სხვადასხვა სოციალური და ასაკობრივი ჯგუფების მომსახურება, მათთვის „მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის“, უწყვეტი განათლების პირობების შექმნა ჩვენი პრიორიტეტია.

  2010 წლიდან მოყოლებული უწყვეტი განათლების სამსახური სხვადასხვა ტიპის კურსებსა და ტრენინგებს სთავზობს დაინტერესებულ პირებს

  1. ღვინო, ტურიზმი გასტრონომია​​​;
  2. ქართული ღვინო და ღვინის კულტურა;
  3. გერმანული strat Deutsch;
  4. ტურისტული დანიშნულების ადგილების მენეჯმენტი;
  5. მწვანე ტურიზმი;
  6. კვების პროდუქტებისა და სასმელების ხარისხის მართვა ტურიზმში;
  7. ღვინო და ღვინის კულტურა;
  8. ლათინური ენა მედიკოსებისათვის;
  9. ტრენერების ტრენინგი;
  10. ფინანსური ანალიზი და მოდელირება MS Excel;
  11. საბანკო საქმე;
  12. დაკრედიტების პრინციპები, სესხის სტრუქტურირება და მოდელირება MS Excel;
  13. აგრობიზნესის დაკრედიტირება და მოდელირება MS Excel.

  ხოლო 2013 წლიდან უწყვეტი განათლების სამსახური აქტიურადაა ჩართული Tempus-ის საგრანტო პროექტებში, რომლებიც ხელს უწყობენ საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების ინსტიტუციონალურ განვითარებას.

  Tempus-ის საგრანტო პროექტის SSRULLI-ის ფარგლებში უწყვეტი განათლების სამსახურმა შეიმუშავა და განახორციელა 5 სხვადასხვა ტიპის უფასო ტრენინგი და სასერტიფიკატო კურსი

  • „ღვინო და ღვინის კულტურა”
  • ლიდერობა;
  • ლათინური ენა მედიკოსებისათვის;
  • აგროტურიზმი ;
  • ტრენერების ტრენინგი

  ასევე Tempus-ის საგრანტო პროექტის CruiseT-ის ფარგლებში შეიქმნა „ტურიზმის განვითარების რეგიონული ცენტრი“, რომლის ბაზაზე 2016 წელს განხორციელდა 3 უფასო ტრენინგი

  • „კვების პროდუქტებისა და სასმელების ხარისხის მართვა ტურიზმში“
  • მწვანე ტურიზმი
  • ტურისტული დანიშნელების ადგილის მენეჯმენტი

  23-25.08.2016 ქ. გორში, შიდა ქართლის რეგიონის ტურიზმის სფეროს მუშაკებისა და დაინტერესებული პირებისათვის ჩატარდა ტრენინგები:

  • სასტუმრო ბიზნესი და მომსახურების ხელოვნება 23-24 აგვისტო
  • აგრო და ღვინის ტურიზმი 25 აგვისტო

  28.02.2017 ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტში „ტურიზმის განვითარების რეგიონული ცენტრის“ თაოსნობით ჩატარდა ტრენინგი - „აგროტურიზმი“.

  02.-03.07.2015 უწყვეტი განათლების სამსახურის თაოსნობით მოეწყო საზაფხულო სკოლა:

  “ქართული მეღვინეობა და კულტურა“ ქარელის გიმნაზიის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისთვის.

  გარდა სასერტიფიკატო და ტრენინგ-კურსებისა ასევე უწყვეტი განათლების სამსახური დაინტერსებულ პირებს სთავაზობს ენის შემსწავლელ კურსებს:

  • ინგლისური,
  • გერმანული,
  • ესპანური

  უწყვეტი განათლების სამსახური ასევე ზრუნავს თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე.

  28-29.04.2017 და 04.-05.05.2017 ჩატარდა ,,ექსკლუზიური სამოტივაციო ტრენინგი ,,სერვის გოლდ 115“

  ფართო მასებში საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების პოპულარიზაციის მიზნით აქტიურად ვთანამშრომლობთ როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ასოციაციებთან.

  • 2016 წლის 1-2 ივლისს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების სამსახურმა მონაწილეობა მიიღო „ზრდასრულთა განათლების ფესტივალში“, რომელიც DVV International საქართველოს ოფისის ინიციატივითა და თბილისის მერიის მხარდაჭერით გაიმართა. ფესტივალის მიზანი იყო სხვადასხვა ღონისძიების საშუალებით - „სწავლა მთელი ცხოვრების მანძილზე“ - კონცეფციისადმი ფართო საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა. აღნიშნული ღონისძიების მსვლელობისას, რამდენიმე მონაწილე ორგანიზაციასა და კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს შორის, შემდგომი ურთიერთთანამშომლობა დაიგეგმა.
  • 2011 წლის 26-28 ოქტომბერს უწყვეტი განათლების სამსახურმა მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაში „ზრდასრულთა განათლება და საზოგადოების ტრანსფორმაცია“, რომელიც გაიმართა საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ასოციაციის (AEAG) ორგანიზებით, სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საქართველოს ფილიალისა (dvv-internatiional) და ზრდასრულთა განათლების ევროპული ასოციაციის (EAEA) მხარდაჭერით.

  სამსახურის მიერ სამომავლოდ დაგეგმილია: გრძელვადიანი სასერტიფიკატო კურსების დანერგვა და დისტანციული სწავლების კურსების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების პრინციპების განხორციელებას.