ENG
ძიება:
ახალი ამბები
ანონსები
  მულტიმედია ცენტრი კარიერული განვითარების სამსახური კურსდამთავრებულები ბიბლიოთეკა

  EBSCO Publishing – შეიცავს 12 საერთაშორისო მონაცემთა ბაზას. წარმოადგენს ჟურნალებისა და საცნობარო გამოცემების უდიდეს კოლექციას, რომელიც მოიცავს: 11000–ზე მეტი დასახელების სტატიას მეცნიერებისა და ბიზნესის პრაქტიკულად ყველა სფეროში. ამერიკის უმნიშვნელოვანესი გაზეთების სრულ სტატიებს, 100 000 დასახელების ელექტრონულ წიგნს. EBSCO იხილეთ ლინკი:

  ეს კოლექცია ასევე გამოირჩევა ძალზე მოხერხებული და ეფექტური საძიებო სისტემით. ხელმისაწვდომია ინტერნეტის ქსელში ჩართული ნებისმიერი ავტორიზებული მომხმარებლისთვის.


  Cambridge University Press – კემბრიჯის უნივერსიტეტის ჟურნალები

  წარმოადგენს მონაცემთა ბაზას, რომელიც მოიცავს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ 384 დასახელების ჟურნალს არქივის ჩათვლით, მეცნიერების ყველა დარგში. თავისუფალი წვდომა გასული წლების ციფრულ არქივზე 1997 წლიდან.

  2017 წელს ჟურნალების სიას კიდევ დაემატა 20 ჟურნალი სამართლის, ბიოლოგიის, ანთროპოლოგიის, არქეოლოგიისა და სხვა სფეროებიდან. 


  Royal Society Journals Collection წარმოადგენს მონაცემთა ბაზას, რომელიც მოიცავს დიდი ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოების ჟურნალების კოლექციაში შემავალ 9 დასახელების მაღალი იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალებს ფიზიკის, ბიოლოგიის მეცნიერებების, მათემატიკისა და საინჟინრო მეცნიერებების დარგებში, მათ შორისაა, Philosophical Transactions A and B, and Proceedings A and B. ბაზა მოიცავს Royal Society-ის ციფრულ არქივს 1665 წლიდან.


  Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books

  Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books წიგნები ფინანსთა, ეკონომიკის, ინოვაციური კვლევების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, ჯანდაცვის, კორპორაციული მართვის, საჯარო და სოციალური მმართველობის. მიგრაციის, კვლევის მეთოდების, ინტელექტუალური საკუთრების, სამართლებრივ და სხვა კვლევათა განვითარების შესახებ. ჟურნალები ეკონომიკისა და ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის, ლიდერობის ინსტიტუტისა და ჰუმანიზმის შესახებ. 


  SAGE Premier – ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა ტექნოლოგიები, ბიზნესი და აგრეთვე მედიცინის სფერო. სამეცნიერო სტატიები მზარდი სტატისტიკით. SAGE- ის ჟურნალების 65% წარმოდგენილია 2010 წლის Thomson Reuters Journal ციტირებად ჟურნალთა ჩამონათვალში (JCR).


  IMechE Journals მექანიკის ინჟინერიის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული 18 ჟურნალი მოწოდებული გამომცემლობა SAGE-ის მიერ, სადაც წარმოდგენილია სრული სპექტრი 1847 წლიდან დღემდე.

  საგნობრივი სპექტრი:

  მექანიკური ინჟინერია

  პრიორიტეტი:

  ყოველი 18 სახელწოდებიდან 17 შედის Thomson Reuters Journal-ის ციტირებულ სტატიათა რიცხვში;
  ყველა ჟურნალი ინდექსირებულია გამომცემლობა SCOPUS-ში.


   

  44 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალი

  საგნობრივი სპექტრი:

  აფრიკული კვლევები, ანთროპოლოგია, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, აზიური კვლევები, კრიტიკა და თეორია, კულტუროლოგია, ეკონომიკა, განათლება, გარემოს დაცვა, ეთნოგრაფია, ევროპისმცოდნეობა, მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია, ფილმი და მედიაკვლევები, გენდერული სწავლება, ლიტერატურათმცოდნეობა, ჯანმრთელობის დაცვა, ისტორია, საერთაშორისო და რეგიონული კვლევები, ახლო აღმოსავლეთის კვლევები, მუსიკის თეორია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, პოლიტიკა, რელიგიური კვლევები, სამეცნიერო კვლევები, სოციოლოგია და სოციალური თეორია, თეატრისა და წარმოდგენის შესწავლა.

  პრიორიტეტი:

  თავისუფალი წვდომა  ყველა საჟურნალო ფაილზე 2000 წლიდან დღემდე, პლუს შერჩევითი მასალები 1940 წლიდან 2014 წლამდე;
  19 ინდექსირებული ჟურნალი გამომცემლობა Scopus-იდან;   ხელოვნებასა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 18 ჟურნალი ციტირების მაღალი ინდექსით; სოციალურ მეცნიერებათა 9 ინდექსირებული ჟურნალი.


  Opening Journals

  OpenEdition Freemium Journals - ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით 160 ჟურნალი, ხელმისაწვდომია HTML, PDF და ePUB-ის ფორმატით.

  პუბლიკაციების დაახლოებით 80% ფრანგულ ენაზეა, ასევე არის სტატიები ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.

  სტატიების უმეტესობა ერთზე მეტ ენაზეა გამოქვეყნებული.

  ძირითადი მიმართულება - ჰუმანიტარული, სოციალური მეცნიერებები.


  Research4Life არის ხუთი პროგრამის - Hinari, AGORA, OARE, ARDI და GOALI ერთობლივი სახელი, რომელიც უზრუნველყოფს განვითარებადი ქვეყნებისათის აკადემიურ და პროფესიულ რეცენზირებად ონლაინ გამოცემებზე წვდომას უფასოდ ან ძალიან დაბალ ფასად.

  Research4Life წარმოადგენს WHO-ს, FAO-ს, UNEP-ის, WIPO-ს, ILO-ს, კორნელის და იელის უნივერსიტეტების, სამეცნიერო, ტექნიკური და სამედიცინო გამომცემლების საერთაშორისო ასოციაციის და 175-მდე საერთაშორისო გამომცემლის საჯარო-კერძო პარტნიორობა. Research4Life-ის მიზანია შეამციროს ცოდნის მხრივ არსებული ჩავარდნა მაღალ-შემოსავლიან და საშუალო თუ დაბალ-შემოსავლიან ქვეყნებს შორის სამეცნიერო, პროფესიულ და კვლევით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

  2002 წლიდან, ხუთი პროგრამა - ჯანდაცვის კვლევა (Hinari), სოფლის მეურნეობის კვლევა (AGORA), გარემოს კვლევა (OARE), განვითარებისა და ინოვაციებისათვის კვლევა (ARDI) და გლობალური მართლმსაჯულებისათის კვლევა (GOALI) - სთავაზობს 115 დაბალი და საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნის, 8700-ზე მეტ დაწესებულებაში მომუშავე მკვლევარს ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და გამოყენებით მეცნიერების სფეროში არსებულ დაახლოებით 85000-მდე წამყვან ჟურნალსა და წიგნზე წვდომას უფასოდ ან დაბალ ფასად.


   

  Hinari

  Hinari ჯანდაცვის პროგრამისათვის კვლევაზე ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფს ბიომედიცინისა და მასთან დაკავშირებულ სოციალურ მეცნიერებათა სფეროში არსებულ ძირითად ჟურნალებზე წვდომას უფასოდ ან დაბალ ფასად განვითარებადი ქვეყნების ადგილობრივი და არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის.

  Hinari ჩამოყალიბდა 2002 წლის იანვარში, მასში წამოდგენილია 6 ძირითადი გამომცემლის, როგორიცაა: Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer International Health & Science, Springer Verlag და John Wiley დაახლოებით 1500 ჟურნალი, 2001 წლის ივლისში ხელმოწერილი დოკუმენტის შესაბამისად. მას შემდეგ, მონაწილე გამომცემლების, ჟურნალებისა და სხვა ტექსტების რაოდენობა მუდმივად იზრდება. Hinari-ში წარმოდგენილია 150-მდე გამომცემლის 70, 000 საინფორმაციო რესურსი და კიდევ ბევრი უერთდება პროგრამას.


   

  Agora

  სოფლის მეურნეობაში არსებული გლობალურ ონლაინ კვლევაზე წვდომა (AGORA) არის პროგრამა, რომელიც სთავაზობს განვითარებადი ქვეყნების საჯარო დაწესებულებებს უფასო ან დაბალ-ფასიან წვდომას ძირითად სამეცნიერო ჟურნალებზე სოფლის მეურნეობასა და მასთან დაკავშირებული სფეროებში - ბიოლოგიური, გარემოს და სოციალური მეცნიერებები. 2003 წლიდან, AGORA უზრუნველყოფს მსოფლიოს წამყვანი აკადემიური გამომცემლების ჟურნალებზე ხელმისაწვდომობას.

  იმართება რა გაერთიანებული ერების სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მიერ, AGORA- მიზანია სოფლის მეურნეობის კვლევის, განათლებისა და ტრეინინგების ხარისხის გაუმჯობესება დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებში, და შესაბამისად, საკვების უვნებლობის გაუმჯობესება. AGORA- საშუალებით, მკვლევარები, პოლიტიკის შემქმნელები, პედაგოგები, სტუდენტები, ტექნიკური პერსონალი და სპეციალისტები ინტერნეტის საშუალებით მიიღებენ მაღალი ხარისხის, შესაბამის და აქტუალურ სასოფლო-სამეურნეო ინფორმაციას. AGORA არის ერთ-ერთ პროგრამა, რომელიც წარმოდგენილია Research4Life-ში


   

  OARE

  OARE- პროგრამა საშუალებას აძლევს განვითარებადი ქვეყნების აკადემიურ, კვლევით და სამთავრობო დაწესებულებებს, რომ მოიპოვონგარემოსა და მასთან დაკავშირებულ სფეროებში არსებულ შთამბეჭდავ კვლევებზე წვდომა უფასო ან დაბალ-ფასად. ეს პროგრამა დაარსდა 2006 წელს გაერთიანებული ერების გარემოს პროგრამის მიერ, იელის უნივერსიტეტთან და ძირითად გამომცემლებთან თანამშრომლობით. OARE სთავაზობს წვდომას დაახლოებით 11, 500 სამეცნიერო ჟურნალზე, 27, 000 ელექტრონულ წიგნზე, 40 მონაცემთა ბაზაზე და სხვა საინფომრაციო რესურსებზე 118 ქვეყანაში.


   

  ARDI

  კვლევაზე წვდომა განვითარებისა და ინოვაციებისათვის (ARDI), პროგრამა კოორდინირებულია WIPO- და საგამომცემლო ინდუსტრიაში მყოფი პარტნიორების მიერ. მისი მიზანია განვითარებად ქვეყნებში გაზარდოს სამეცნიერო და ტექნიკურ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა. სამეცნიერო და ტექნოლოგიური სფეროებიდან სამეცნიერო ლიტერატურაზე წვდომის გაუმჯობესებით, ARDI ცდილობს:

  • გაამტკიცოს განვითარებადი ქვეყნების შესაძლებლობა, რომ მიიღონ მონაწილეობა გლობალურ ცოდნის ეკონომიკაში;
  • მკვლევარებს განვითარებად ქვეყნებში, რომ შექმნან და განავითარონ ტექნიკური გამოწვევების ახალი გადაწყვეტილებები ადგილბრივ და გლობალურ დონეზე.

  GOALI

  GOALI - გლობალური ონლაინ წვდომა იურიდიულ ინფორმაციაზე არის ახალი პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს ონლაინ ხელმისაწვდომობას და ტრენინგს სამართალსა და სამართლებრივ საკითხებზე განვითარებადი ქვეყნებისათვის უფასოდ ან დაბალ ფასად.

  GOALI - ს მიზანია კვლევების, განათლებისა და ტრეინინგების ხარისხის გაუმჯობესება დაბალ და საშუალო შემოსავლიან ქვეყნებში, და შესაბამისად სამართლებრივი ჩარჩოების და ინსტიტუციების და შემდგომში სამართლის წესის გაძლიერება.


  ენოლოგიისა და მევენახეობის ამერიკული ჟურნალი

  იმპაქტ-ფაქტორი: 1.765 (ტომსონ როიტერის 2017 წლის ჟურნალის ციტირების ანგარიშზე დაყრდნობით).

  ენოლოგიისა და მევენახეობის ამერიკული ჟურნალი (AJEV), რომელიც გამოიცემა კვარტალურად, არის ენოლოგიისა და მევენახეობის ამერიკული საზოგადოების (ASEV) ოფიციალური ჟურნალი. ეს არის მნიშვნელოვანი ინგლისურენოვანი ჟურნალი, რომელიც შეეხება მეღვინეობისა და ვაზის სამეცნიერო კვლევას.

  ენოლოგიისა და მევენახეობის ამერიკული ჟურნალი (AJEV) აქვეყნებს კვლევებს, ლიტერატურის მიმოხილვებს, კვლევით შენიშვნებსა და ტექნიკურ მოკლე მიმოხილვებს ენოლოგიისა და მევენახეობის სხვადასხვა ასპექტზე, მათ შორის ღვინის ქიმიაზე, სენსორულ მეცნიერებაზე, ღვინის ხარისხის შეფასებაზე, მიკრობიოლოგიაზე, მეთოდების განვითარებაზე, მცენარეთა პათოგენესზე, ყურძნის დაავადებებსა და მავნებლებზე, საველე პრაქტიკის ეფექტზე, ვაზის გენეტიკასა და ჯიშებზე. ყველა ნაშრომი გადის რეცენზირებას და მათი ავტორობა შეუძლიათ არა მხოლოდ ენოლოგიისა და მევენახეობის ამერიკული საზოგადოების (ASEV) წევრებს, არამედ სხვა დაინტერესებულ პირებსაც.

  სამეცნიერო რედაქტორი, ისევე როგორც მევენახეობის, ენოლოგიისა და ასოცირებული რედაქტორები, მოწვეულნი არიან მსოფლიოს სხვადასხვა აკადემიური და კვლევითი დაწესებულებიდან და პასუხისმგებელნი არიან ჟურნალის შინაარსზე.

  თავდაპირველად, ენოლოგიისა და მევენახეობის ამერიკული ჟურნალი (AJEV) გამოიცა 1950 წელს ენოლოგების ამერიკული ასოციაციის მიერ, რომელიც ჩამოაყალიბეს კალიფორნიის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა და ღვინის შემქმნელებმა. ამას მოჰყვა ყოველწლიური მასალები, რომელიც გამოიცა 1951-დან 1953 წლამდე. 1954 წელს გამოიცა ენოლოგიის ამერიკული ჟურნალის პირველი ნომერი და 1955 წლიდან დაიწყო კვარტლური ჟურნალის გამოცემა. 1966 წელს ჟურნალს გადაერქვა სახელი და გახდა ენოლოგიისა და მევენახეობის ამერიკული ჟურნალი. 1984 წელს საზოგადოებს სახელი გადაერქვა და გახდა ენოლოგიისა და მევენახეობის ამერიკული საზოგადოება.

  ყოველ წელს საზოგადოების წევრები ირჩევენ ერთ ნაშრომს ენოლოგიასა და მევენახეობაში და ისინი იღებენ ჯილდოს საუკეთესო ნაშრომისათვის.

  • შეადგენს 2000.00 აშშ. დოლარს თითოეული ნაშრომის ავტორისათვის.

  თავისუფალი წვდომის მონაცემთა ბაზები:

   

  1. თავისუფალი წვდომის  წიგნების დირექტორია (DOAB)

  2. თავისუფალი წვდომის ჟურნალების დირექტორია (DOAJ)

  3. ღია ბიბლიოთეკა 

  4. უფასო სამედიცინო წიგნები

  5. FreeBookCentre.net 

  6. FreeFullPDF.com

  7.  საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 

  8. ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

  9. სტომატოლოგია

  10. კომპიუტერული მეცნიერებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიის ამერიკული ჟურნალი

  11. Immunome Research

  12.  Journal of Infectious Diseases & Therapy

  13. Science Publishing Group

  14. VITIS