ENG
ძიება:
ახალი ამბები
ანონსები
  მულტიმედია ცენტრი კარიერული განვითარების სამსახური კურსდამთავრებულები ბიბლიოთეკა

  თამარ ქავთარაძე

  ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი

  (+995 32) 2022 115; (+995 32) 2611 298. (შიდა - 102)

  ელფოსტა: tamar.kavtaradze@ciu.edu.ge

   

   - სალომე ცეკვავა - ბიბლიოთეკარი 

  ელფოსტა: s.tsekvava@ciu.edu.ge 

   - გვანცა ლოთუაშვილი - ბიბლიოთეკარი 

  ელფოსტა: gvantsa.lotuashvili@ciu.edu.ge

   - ნინო კალანდარიშვილი - ბიბლიოთეკარი 

  ელფოსტა: nino.kalandarishvili@ciu.edu.ge

   - გულნაზი შამანაური - ბიბლიოთეკარი 

  ელფოსტა: guliko.shamanauri@ciu.edu

   - ქრისტინე ჯანელიძე - ბიბლიოთეკარი 

  ელფოსტა: qristine_janelidze@ciu.edu.ge

   

  ოთახი №711

  (+995 32) 2022 115; (+995 32) 2611 298. (შიდა - 136)

  - ირმა გორდულაძე - ბიბლიოთეკარი 

  ელფოსტა: irma.gorduladze@gmail.com

   - ქეთევან წივწივაძე - ბიბიოთეკარი

  ელ ფოსტა: ketevan.tsivtsivadze@ciu.edu.ge